Valk Administraties: voor uw salarisadministratie

Het voeren van een goede salarisadministratie is complex. Daarnaast vraagt het om de nodige vakkennis en kostbare tijd. Valk Administraties neemt deze zorg graag uit handen, zodat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten.

Ook hebben wij veel kennis in huis over personeel & organisatie. Doen zich ongebruikelijke situaties op bijvoorbeeld het gebied van arbeidsrecht voor? Ook dan kunnen wij u bijstaan met onze kennis.

Wij kunnen onder andere voor u betekenen:

  • Verzorgen personeelsadministratie
  • Verlof- en verzuimregistratie
  • Opstellen arbeidsovereenkomsten
  • Aanleveren managementinformatie

Onze adviserende taken:

  • Ondersteuning bij ontwikkeling/implementatie van het personeelsbeleid
  • Vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht/arbeidsvoorwaarden
  • Werving en selectie
  • Verzuimbegeleiding (volgens Wet Verbetering Poortwachter)
  • Inhoudelijke beoordeling personele verzekeringen
  • Kostenanalyse van uw personeelsbudget

Opzetten administratie

Invoeren administratie

Controleren administratie

Samenstellen jaarrekening

Verzorgen tussentijdse cijfers

Verzorgen aangifte omzetbelasting/aangifte vennootschapsbelasting

Begeleiden automatisering in samenhang met de administratie

Begeleiden financieringsaanvragen

Inrichten administratieve organisatie, ordenen belangrijke documenten e.d.

HR / Salaris administratie