Personeel en organisatie

Specialist op het gebied van personeel & organisatie

Valk Administraties is specialist op het gebied van personeel & organisatie. Wilt u dat alles op dit gebied vlekkeloos verloopt? Dan kunnen wij veel voor u betekenen. Net als bij onze andere diensten geldt ook hierbij: u bepaalt zelf waar u wel of geen gebruik van maakt. Heeft u een specifieke vraag, wenst u nadere informatie of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Onze dienstverlenende taken:

  • Verzorgen personeelsadministratie
  • Verlof- en verzuimregistratie
  • Opstellen arbeidsovereenkomsten
  • Aanleveren managementinformatie

Onze adviserende taken:

  • Ondersteuning bij ontwikkeling/implementatie van het personeelsbeleid
  • Vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht/arbeidsvoorwaarden
  • Werving en selectie
  • Verzuimbegeleiding (volgens Wet Verbetering Poortwachter)
  • Inhoudelijke beoordeling personele verzekeringen
  • Kostenanalyse van uw personeelsbudget

Opzetten administratie

Invoeren administratie

Controleren administratie

Samenstellen jaarrekening

Verzorgen tussentijdse cijfers

Verzorgen aangifte omzetbelasting/aangifte vennootschapsbelasting

Begeleiden automatisering in samenhang met de administratie

Begeleiden financieringsaanvragen

Inrichten administratieve organisatie, ordenen belangrijke documenten e.d.

HR / Salaris administratie