Salarisadministratie    
Valk Administraties: voor uw salarisadministratie

Het voeren van een goede salarisadministratie is complex. Daarnaast vraagt het om de nodige vakkennis en kostbare tijd. Valk Administraties neemt deze zorg graag uit handen, zodat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten.

Ook hebben wij veel kennis in huis over personeel & organisatie. Doen zich ongebruikelijke situaties op bijvoorbeeld het gebied van arbeidsrecht voor? Ook dan kunnen wij u bijstaan met onze kennis.

Wij kunnen onder andere voor u betekenen:
  • Periodieke salarisverwerking
  • (Digitale) aanlevering periodieke salarisspecificaties, loonjournaalposten, etc.
  • Uitwisseling gegevens diverse instanties (uitvoeringsinstellingen, Belastingdienst, pensioenfonds, Arbo-dienst, etc.)
  • Maken van (proforma) bruto-netto berekeningen
  • Indienen van aangiften
  • Opstellen en aanleveren van jaaropgaven
  • Toetsing en toepassing wet- en regelgeving
  • Adequate verwerking CAO-wijzigingen