Financiële administratie    
Uw financiële administratie op orde

Een administratie geeft een betrouwbaar inzicht in de opbrengsten, kosten, verplichtingen en vorderingen van uw onderneming. Voor uw bedrijfsvoering is het van belang dat de administratie juist en accuraat is. Wij helpen u daarbij – geheel of gedeeltelijk.

Onze diensten:
  • Opzetten administratie
  • Invoeren administratie
  • Controleren administratie
  • Samenstellen jaarrekening
  • Verzorgen tussentijdse cijfers
  • Verzorgen aangifte omzetbelasting/aangifte vennootschapsbelasting
  • Begeleiden automatisering in samenhang met de administratie
  • Begeleiden financieringsaanvragen
  • Inrichten administratieve organisatie, ordenen belangrijke documenten e.d.